Tatiana Dragneva Türk dünyasının genç yazarların buluşması için

2 666

Genç gagauz yazıcılardan birisi, Çeşmäküündän Tatiana Dragneva, pay aldı Türk Dünyasının Genç Yazarların Buluşmasında. O CESMA.MD soruşlarına cuvap verdi da anattı nasıl bu bulyşma geçti.

21291296_1889336474723383_1840186401_n

Tatiana annadın bizä neredä geçti bu buluşma, kim hazırladı onu, kaç kişi katıldı?

Harman ayın 14-18 günnerindä İstanbulda geçti «Türk Dünyası Genç Yazarlar Buluşması», angısını hazırladı Avrasya Yazarlar Birlii. Buluşmada pay aldılar 58 genç yazıcı hem poet.

San nıcä katıldın o bulusmaya, kim teklıf etti seni?

Çok şükürlüyüm Födor İvanoviç Zanetä, ani verdi bana bölä bir şans Gagauz Erini göstermää bu buluşmada. Biz gagauziyadan üç kişi vardık: Kristina Koçan Komrat dolayından, Çadır dolayından, Milia Kurudimova hem bän Valkaneş dolayından pay aldım.

Nasıl programa hazırlandıydı genç yazıcılara deyni?

Çok gözäl, meraklı programa kuruluydu. Bizä, genç yazıcılara deyni, hepsi literatura janralarında master-klas verildi. Herkezi işledi o janrada, angısı taa meraklı,taa lääzımnı ona deyni: peet, annatma, roman. Kendi bilgilerinnän hem fikirlerinnän bizimnän paylaştılar anılmış türk yazıcıları : Ali AKBAŞ, İsmayıl BOZKURT, Tölen ABDİK, Orhan ÇEVİKSOY, Huseyin ÖZBAŞ, Mustafa KURT, Toner GÜÇLÜTÜRK. Onnar verdilär nasaat, sesledilär peetlerimizi.

21363028_1889336494723381_1203834930_n

Angı erlerdän paz aldılar yazıcılar?

Çok memnunum, ani tanıştım akıllı, zengin ruhlu hem meraklı insannarlan Kazakistandan, Azerbaycandan, Türkiyedän, Çuvaşistandan, Altaydan, Başkurtistandan, Tataristandan h.b. Organizațiya tarafından herşey yapılmıştı en üüsek uurda.

Kultura programası, ekskursiya oldu mu?

Bizä gösterdilär İstanbulu gecä, götürdülär Kız Kulesinä hem Buaz gezisini yaptılar. Bölä gözellikleri gördüynän, ihlam geler hem istersin yazmaa nekadar taa çok hem gözäl peetlär.

Bitkidä ne istersin sölemaä organiyarorlara hem Gagaguziyanın genç yazıcılarına?

Çok şükürlüyüm Avrasya Yazarlar Birliin Başkanına Dr. Yakup ÖMEROĞLUya hem herkezinä, kim pay aldı, katıldı hem yardımcı oldu hazırlamaa deyni bölä gözäl buluşmayı. Genç yazıcılara soleycam korkmasınnar denemä kuvedini, katılsınnar yazıcılar toplantılarına, raavıletsinnar şiirlerini yada proza yazılarını.

Birkaçta şiir angılarını okudun orada bizä okusana.

21291406_1889336484723382_243744961_n

 

Büüktür pek adın senin

Salt gördüm deyni bu dünneyi,
Şükürlüyüm bän sana.
Ne yapsam ki,vereyim neyi?
Büüktür pek adın senin-Ana.
Saatlan salt mayıl olêrım,
Hep bakêrım üzünä.
Ne da pek sana benzeerım,
Hoş geler kär gözümä.
Nesoy,sanki,bu duygu,
Ki yaşêêr cannarmızda?
Yıl-yıldan da salt büüdü,
Çöküştü aramızda.

Yok ucu cengin…

Geçirer kocasını karı
Gün duuarkan sap-sarı.
Bir patret soktu koynusuna,
Beki da diil pek boşuna?
Sarmaştı ,büülü, kocasına,
Yaşlarını braktı omuzunda.
Zavalı adam,uçup-gitti,
Kalmadı onun izi.
Yok ucu hiç bu cengin.
Yaşamak olsa ilin.
Silählar patlêêr susmaz,
Adamnar öler durmaz.
Karışêr gecäylän gün,
Toz kaplêêr,nicä kurşun.
Arkada durêr korku,
Brakma,ecelim,kooru.
Kapadı gözlerini güneş,
Doz-dolay giimni ateş,
Bulutlar indi erä,
Saklanmaa yok nereyä.
Taa çirkin öter dolay,
Kocası baardı salt «Vay!»
Kiyadı ondan kablet.
Kuvetsizdi büün patret…

Bir akıllı adam dedi bana bölä:
«Haliz SEVDA,uşaam,- o tek ömüründä»
Bän çekişärdim, direşärdim erimdä,
Savaşardım annatmaa-«O diil ölä!
Bu ömürdä türlü işlär olêr,
Ya gençkenä-kannar kaynêêr.
Karşı geler biri, ama ateş süüner,
Geler ikincisi-salt koorları kalêr».
Bunnar-salt yolcular,uşaam.
Haliz SEVDA süünmäz,gülümsedi adam.
Haliz SEVDA sana bir şafk olar.
Haliz SEVDA Adam seni yapar.
Bu payaklı yıllar arasında
Yolcuların hiç bakmêêrsın sayısına.
Ama karşı geldiynän SEVDAYA
Salt katma sän onu da yolcuya.

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы у вас был лучший пользовательский интерфейс. Принять Конфиденциальность

Политика конфиденциальности