Çeşmäküüylülär pay aldılar Genç gagauz yazıcılar birliin toplantısında

1 754

Küçük ayın birindä Avdarmada Genç gagauz yazıcılar birlii CT azaları toplandı. Bu birlik işleer üç yıldan zeedä, da bu vakıtta kimi azaları evlendi dä, ana-boba da oldu. Evli azaların eşleri dä toplantıda pay aldı, ani yaradıcı eşinin yanında olmaa hem dä öbür azalarlan tanışmaa, gagauzça peet seslemää. Ne yazık, ani azalarımızdan pek çoyu katılamadı bu tatlı laflı buluşmaya, angısı geçti Avdarmanın gözäl restoranında.

Toplantının başında Genç yazıcılar birlii başı Alla Büük teklif etti bu yıl geçirilsin bir yaratma yarışması üürenicilerin arasında gagauz dilindä, ani uşaklara unutturmayalım dilimizi hem çekelim onnarı yaradıcılaa. Hepsi kayıl oldu bu fikirlän, kararlandı taa sora hazırlamaa kuralları, belli etmää temayı hem bildirmää şkolalara hem cümneyä yarışmanın başlamasını.

Birliin kurucu azalarından biri Elena Mokanu da teklif etti taa sora başka bir yarışma geçirmää — gagauzça prozadan ezberä sölemä yarışmasını.

Bundan kaarä, konuşuldu genç yazıcıların yaratma kiyatlarının tiparlanması da. Birkaç kişi artık hazırlêêr kendi peetlerini tipara, ama, hererdä olduu gibi, para köstekleer bu işi. Annaşıldı, aaraştırmaa kolaylıkları, angılarının yardımınnan genç yazıcılara verilecek finans yardımı kiyat çıkarmaa.

Toplantıda avtorlar kendi yaratmalarını da okudular. Filosofiya, sevgi, vatan temaları en çok işlenän temalar genç peetçilerin arasında. Mihail Kürkçü sä sever yazmaa fabula — masal formasında peet, angılarında baş kahramannar — hayvannar hem kuşlar. Kimi fabularının temelini Mihail alêr yaşamasından, sade ani insannarın erinä koyêr hayvannarı. Bu avşam okundu çevirilär dä: İliya Karaseni çevirer sevdii peetçilerinin yaratmalarını ingiliz hem rus dillerindän. İşitmää gagauz dilindä Lermontovu — ayırı bir duygu, o olêr taa yakın, sansın duumuş hem büümüş bizim aramızda, bir gagauz küüyündä.

Birliin hepsi azaları yazêr gözäl hem kıvrak, ama Elena Mokanunun peet ustalıı halizdän dä üüsää çıktı. Onun pek çok peeti şansora türkü oldu. Elena okuyarkan peetlerini, dolayda vardı bir büülü atmosfera: hem alliteraţiyadan, hem dä can açıklıından. Yok nicä paylaşmamaa Elena Mokanunun bir peetini:

ATILMADIM

Söz verdim, atılmadım.

Korudum, satamadım.

Kavgaya katılmadım,

Sevdadan da datmadım.

Bekim, oldu yannışlıım,

Ama bil, istämedim.

Canımı sana verdim,

Geeri çevirämedim.

Havezi yıllar suulttu,

Buz ama yapamadı.

Bän kaldıydım umutlu –

Umut kurtaramadı.

Neredä gezdi raatlıım?

Dolaşıkmış yolları.

Sevginin hem yalnızlıın

Yok dooru kantarları.

Yalansız seni çaldım,

Ama kısa vakıda.

İçim acıdan yandı,

Sansın keskin rakıdan.

Genç yazıcılar birliinin azaları yaşêêrlar başka-başka erlerdä, onnarın zanaatları ayırı, hobileri başka, ama onnarı birleştirän — ana dilinä sevgi hem yaradıcılık. Buluşmalarımız da olêr siirek, ama hep geçer sıcak hem kardaşlık atmosferasında. Umut ederiz, ani yazın olacek kolayımız genä toplanalım bir poeziya avşamına, nereyi gelecek taa çok azamız hem poeziya sevenneri.

«Hakikatın sesi» gazetası için Viktor KOPUŞÇU

Patretleri paylaştı Alla BÜÜK

 

aydinnik.org

Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы у вас был лучший пользовательский интерфейс. Принять Конфиденциальность

Политика конфиденциальности